Konular

 • Türkiye'de ve Dünyada Obezite Cerrahisinin Bugünü, Geleceği ve Sorunları
 • Sleeve Gastroktomi Teknik, Komplikasyon ve Sonuçlar
 • Gastrik Bypass Teknik, Komplikasyon ve Sonuçlar
 • Revizyonel Cerrahi: Hasta Seçimi, Ameliyat Seçimi
 • Erken dönem yoğun bakım, anestezi
 • Servis takibi - hemşirelik, klinik takibi
 • Erken dönem takip sorunları
 • Gastro - Ameliyat öncesi hasta seçiminde ve takibinde gastroenterolojinin rolü
 • Radyoloji - Ameliyat öncesi hasta değerlendirme
 • Endokrinoloji - hasta seçiminde, diyabet takibinde endokrinoloji
 • Psikiyatri - Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası psikiyatrik değerlendirme
 • Farklı hastalıklarda cerrahi, siroz, kalp böbrek yetmezlikleri, transplantasyon 
 • Ameliyat öncesi spor, egzersiz ve ameliyat sonrası fiziksel aktivite, uygun spor seçimi, fiziksel aktivitenin önemi
 • Ameliyat sonrası sarkmalarda plastik cerrahinin önemi
 • Adolesan ve geriatride cerrahi 
 • Uzun dönem takiplerde yeniden kilo alan hastalar 
 • Sleeve Gastroktomi Teknik ve Per Operatif Komplikasyonlar
 • Gastrik Bypass Teknik ve Peroperatif Komplikasyonlar
 • Revizyonel Cerrahi Re-Sleeve - Gastrik Bypass - Duodenal Switch
 • Diğer ameliyatlar: SADI, SIPS, BPD-DS, Bipartition
 • Komplikasyonlarda Radyolojik Görüntüleme
 • Komplikasyonlarda Endoskopik Tedavi
 • Darlık Tedavisi (Dilatasyonlar)
 • Estetik Cerrahi Girişimleri
 • Komplikasyonlarda Laparoskopi (Britt, Internal Herni, Perforasyon)
 • Kanamalar, kaçaklar, bulantı-kusma, marjinal ülserler, dumping, safra reflüsü, herniasyon, gastroözofageal reflü, portal ven trombozu
 • Kadın Üremesi Sorunları: Obezite Cerrahisi Sonrası Düzelen Pcos, Doğurganlık
 • Erkek Cinsel Sorunları: Obezite Cerrahisi Sonrası Düzelen Sorunlar
 • Nörolojik Komplikasyonlar
 • Yandaş Hastalıklarda Obezite Cerrahisi Sonrası Düzelme
 • Post bariatrik klavuzlar ve saha
 • Makro/Mikro besin öğesi eksiklikleri, tanı ve tedavisi
 • Bariatrik cerrahide GIS sorunları
 • Bariatrik Cerrahide hormonal değişimler, reaktif hipoglisemiler ve dumping
 • Post bariatrik beslenme ve takip programı nasıl olmalıdır?
 • Vitamin, beslenme destek ürünleri
 • Cerrahi kanser ilişkisi
 • Geri kilo alımları
 • Bağırsak mikrobiyota, probiyotik, prebiyotik, simbiyotik
 • Yeni teknolojiler: Yapay zeka
 • Sağlık Turizminde Türkiye