Bilimsel Program

CANLI YAYIN-1

AMELİYATHANEDEN CANLI YAYIN

Moderatör

Dr. Ahmet Türkçapar, Türkiye

Dr. Ali Uzunköy, Türkiye

09.00-10.30

Tek anastomozlu gastrik bypass

Dr. Oktay Banlı, Dr. Hasan Altun, Türkiye

CANLI YAYIN-2

AMELİYATHANEDEN CANLI YAYIN

Moderatör

Dr. Halil Alış, Türkiye

Dr. Toygar Toydemir, Türkiye

10.30-12.00

Sleeve Gastrektomi Revizyonu

Dr. Halil Coşkun, Dr. Erkan Yardımcı, Türkiye

12.00-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

AÇILIŞ

AÇILIŞ KONUŞMALARI

13.00-14.00

Dr. Oktay Banlı, Türk Obezite Cerrahi Vakfı Başkanı, Türkiye

Dr. Hasan Altun, Kongre Başkanı, Türkiye

Dr. Halit Eren Taşkın, Kongre 2. Başkanı, Türkiye

Dr. Burçin Batman, Kongre Sekreteri, Türkiye

Dr. Murat Baş, Kongre Sekreteri, Türkiye

Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürü, Türkiye

1. OTURUM

BARİATRİK CERRAHİ TEKNİKLERDE TARTIŞMALI KONULAR

Oturum Başkanları

Dr. Ahmet Türkçapar, Türkiye

Dr. Yunus Yavuz, Türkiye

14.00-14.20

Sleeve gastrektomi neden metabolik bir ameliyat? Ek ameliyata gerek var mı?

Dr. Shashank Shah, Hindistan

14.20-14.40

Roux-n-Y Gastrik Bypass'ta tartışmalı konular

Dr. Fakı Akın, Türkiye

14.40-15.00

Bariatrik cerrahide stapler ve trocar seçimi

Dr. Koray Tekin, Türkiye

15.00-15.20

Neden reSleeve gastrektomi yapılmalı?

Dr. Taryel Omarov, Azerbaycan

15.20-15.30

Tartışma

15.30-16.00

KAHVE MOLASI

2. OTURUM

REVİZYONEL BARİATRİK CERRAHİ

Oturum Başkanları

Dr. Aziz Sümer, Türkiye

Dr. Halil Alış, Türkiye

16.00-16.20

Revizyonel cerrahide hasta seçimi ve endikasyonlar

Dr. Halil Coşkun, Türkiye

16.20-16.40

Sleeve gastrektomi sonrası revizyon seçenekleri

Dr. Erhan Aygen, Türkiye

16.40-17.00

Gastrik bypass sonrası revizyon seçenekleri

Dr. Bruno Dillemans, Belçika

17.00-17.20

Revizyonel bariatrik cerrahide robotik yaklaşım

Dr. Beniamino Pascotto, Lüksenburg

17.20-17.30

Tartışma

OBEZİTE CERRAHİSİ DİYETİSYENLİĞİ KURSU

1. OTURUM

AMELİYAT ÖNCESİ

Oturum Başkanları

Dr. Sertaç Ata Güler, Türkiye

Dyt. Nihal Zekiye Erdem, Türkiye

09.00-09.20

Bariatrik cerrahi (Güncel prosedürler, teknikler, genel bakış, preoperatif değerlendirme)

Dr. Harun Karabacak, Türkiye

09.20-09.40

Kılavuzlar eşliğinde hasta hazırlama, preoperatif değerlendirme (Diyetisyen gözüyle)

Dyt. Kübra Çalışkan, Türkiye

09.40-10.00

Hasta hazırlama, preoperatif değerlendirme (Psikolog gözüyle)

Psk. Ceylan Şengül, Türkiye

10.00-10.20

Preoperatif diyet yaklaşımları

Dyt. Binnur Okan Bakır, Türkiye

10.20-10.30

Tartışma

10.30-11.00

KAHVE MOLASI

2. OTURUM

AMELİYAT SONRASI

Oturum Başkanları

Dr. Serhat Ocaklı, Türkiye

Dyt. Elvan Yılmaz Akyüz, Türkiye

11.00-11.20

ERAS protokolü çerçevesinde preop - postop erken dönem takip

Dyt. Asım Batuhan Fidan, Türkiye

11.20-11.40

Kılavuzlar eşliğinde postoperatif beslenme aşamaları

Dyt. Gözde Arıtıcı Çolak, Türkiye

11.40-12.00

Bariatrik cerrahi sonrası erken dönem takip

Hemşire Hilal Ocaklı, Türkiye

12.00-12.20

Kısa ve uzun dönem hasta takibinin önemi

Dyt. Nida Yıldız, Türkiye

12.20-12.30

Tartışma

12.30-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

3. OTURUM

AMELİYAT TEKNİKLERİN BESLENME FİZYOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Oturum Başkanları

Dr. Ali Uzunköy, Türkiye

Dyt. Binnur Okan Bakır, Türkiye

14.00-14.20

Makro besin metabolizmasındaki değişiklikler

Dyt. Ümran Yılmaz Özdemir, Türkiye

14.20-14.40

Mikro besinlerin önemi ve takip

Dyt. Olcay Barış, Türkiye

14.40-15.00

Hormonlar üzerindeki değişiklikler

Dyt. Aygün Kuyumcu, Türkiye

15.00-15.20

Bariatrik cerrahi sonrası erken dönem komplikasyonlar

Dyt. Banu Süzen, Türkiye

15.20-15.30

Tartışma

15.30-16.00

KAHVE MOLASI

4. OTURUM

CERRAHİ SONRASI DEĞİŞİKLİKLER

Oturum Başkanları

Dyt. Gamze Akbulut, Türkiye

Dr. Ferhat Çay, Türkiye

16.00-16.20

İlaç metabolizmasındaki değişiklikler (Akılcı İlaç Yönetimi)

Dyt. Atilla Karaalp, Türkiye

16.20-16.40

Bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler

Dr. Murat Baş, Türkiye

16.40-17.00

Bariatrik cerrahi sonrası tat ve koku değişiklikleri

Dyt. Büşra Ceylan, Türkiye

17.00-17.20

Bariatrik cerrahi sonrası gelişen komplikasyonlarda TPN yönetimi

Dyt. Elvan Yılmaz Akyüz, Türkiye

17.20-17.30

Tartışma

3. OTURUM

METABOLİK CERRAHİ

Oturum Başkanları

Dr. Mustafa Şahin, Türkiye

Dr. Fakı Akın, Türkiye

09.00-09.20

Tanım, hasta seçimi, preop değerlendirme

Dr. Can Karaca, Türkiye

09.20-09.40

SADI-S ve SIPS ameliyatı

Dr. Mitchell Roslin, ABD

09.40-10.00

SASI bypass (loop bipartition) ameliyatı

Dr. Mohammad Talebpour, İran

10.00-10.20

Metabolik cerrahi tekniklerin karşılaştırılması

Dr. Mahir Özmen, Türkiye

10.20-10.30

Tartışma

10.30-11.00

KAHVE MOLASI

UYDU SEMPOZYUMU

MEDTRONIC UYDU SEMPOZYUMU

Moderatör

Dr. Oktay Banlı, Türkiye

11.00-11.30

Damar Mühürleme - Diseksiyon ve Rezeksiyon da Yeni Devir

Dr. Evren Dilektaşlı, Türkiye Dr. Abdullah Şişik, Türkiye

4. OTURUM

BARİATRİK CERRAHİDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ 

Oturum Başkanları

Dr. Mustafa Taşkın, Türkiye

Dr. Halil Coşkun, Türkiye

11.30-11.50

Bariatrik cerrahi sonrası erken dönem kanama yönetimi

Dr. Mehmet Ali Yerdel, Türkiye

11.50-12.10

Erken dönem kaçaklarda tedavi seçenekleri

Dr. Oktay Banlı, Türkiye

12.10-12.30

Geç dönem kaçaklarda endoskopik tedavi yöntemleri

Dr. Fatih Karaahmet, Türkiye

12.30-12.50

Diğer komplikasyonlarda cerrahi tedaviler (herni, fistül,...)

Dr. Cüneyt Kırkıl, Türkiye

12.50-13.00

Tartışma

13.00-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

5. OTURUM

OBEZİTEDE MEDİKAL VE DİĞER TEDAVİLER

Oturum Başkanları

Dr. Oktay Banlı, Türkiye

Dr. Burçin Batman, Türkiye

14.00-14.20

Nadir ama mortal bir SG komplikasyonu: portal ven trombozu

Dr. Toygar Toydemir, Türkiye

14.20-14.40

Mide balon uygulaması

Dr. Özden Avcı, Türkiye

14.40-15.00

Mide botoks uygulaması

Dr. Ergin Arslan, Türkiye

15.00-15.20

Endoskopik diğer kilo verdirici yöntemler

Dr. Halil Alış, Türkiye

15.20-15.30

Tartışma

15.30-16.00

KAHVE MOLASI

KONFERANS

KONFERANS - 1

Moderatör

Dr. Murat Baş, Türkiye

16.00-16.30

Düşük testosteron, adolesan obez erkeklerde bariatrik cerrahi için bir gösterge olmalı mı?

Dr. Radhika Shah, Hindistan

6. OTURUM

BARİATRİK CERRAHİDE UZUN DÖNEM SONUÇLAR

Oturum Başkanları

Dr. Hasan Altun, Türkiye

Dr. Burak Kavlakoğlu, Türkiye

16.30-16.50

Bypass sonrası uzun dönem hipoglisemi ve dumping tedavisi

Dr. Erkan Yardımcı, Türkiye

16.50-17.10

Sleeve sonrası uzun dönem darlık ve twistlerde tedavi

Dr. Mehmet Özdoğan, Türkiye

17.10-17.30

Malabsorbtif ameliyatlarda gelişen malabsorbsiyonda yaklaşım

Dr. Toygar Toydemir, Türkiye

17.30-17.50

Sleeve sonrası uzun dönem sonuçlar

Dr. Burçin Batman, Türkiye

17.50-18.00

Tartışma

1. OTURUM

BESLENMEYE BAĞLI KOMPLİKASYONLAR

Oturum Başkanları

Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Türkiye

Dr. Aydoğan Aydoğdu, Türkiye

09.00-09.20

Nöropatiler ve yönetimi

Dr. Esra Eruyar, Türkiye

09.20-09.40

Anemiler ve yönetimi

Dr. Rıfat Bozkuş, Türkiye

09.40-10.00

Bariatrik cerrahi ve kemik sağlığı

Dyt. Ayten Altunsaray, Türkiye

10.00-10.20

Dumping sendromu ve postprandiyal hiperinsülinemik hipoglisemi (Beslenme yönetim)

Dr. Fulya Çalıkoğlu, Türkiye

10.20-10.30

Tartışma

10.30-11.00

KAHVE MOLASI

UYDU SEMPOZYUMU

MEDTRONIC UYDU SEMPOZYUMU

11.00-11.30

A SALONU'NA GİDİNİZ…

2. OTURUM

AMELİYAT SONRASI - DİĞER KONULAR - 1

Oturum Başkanları

Dr. Can Küçük, Türkiye

Dyt. Şule Aktaç, Türkiye

11.30-11.50

Bariatrik cerrahi sonrası sarkopeni ve yönetimi

Dyt. Esra Güneş, Türkiye

11.50-12.10

Bariatrik cerrahi sonrası oral mikrobiyota değişimleri

Dyt. İrem Kaya Cebioğlu, Türkiye

12.10-12.30

Yeni yaklaşım olarak organ nakli öncesi bariartik cerrahi

Dr. Tutkun Talih, Türkiye

12.30-12.50

İnvazif yöntemler (Mide botoksu, mide balonu) beslenme yönetimi

Dyt. Seçil Budaklar, Türkiye

12.50-13.00

Tartışma

13.00-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

3. OTURUM

AMELİYAT SONRASI - DİĞER KONULAR - 2

Oturum Başkanları

Dr. Barış Gürcü, Türkiye

Dr. Murat Baş, Türkiye

14.00-14.20

Bariatrik cerrahi operasyonu geçirmiş adölesan bireylerde beslenme yönetimi

Dyt. Şule Aktaç, Türkiye

14.20-14.40

Bariatrik cerrahi sonrası fiziksel aktivite reçetesi

Fizyoterapist Nuray Alaca, Türkiye

14.40-15.00

Cerrahi sonrası beslenme destek ürünleri

Dyt. Nazlı Batar, Türkiye

15.00-15.20

Bariatrik gebelik ve yönetimi

Dyt. Nihan Çakır Biçer, Türkiye

15.20-15.30

Tartışma

15.30-16.00

KAHVE MOLASI

PANEL

OBEZİTE ve METABOLİK CERRAHİ KILAVUZU HAZIRLIĞI ve SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOLÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Moderatör

Dr. Erdoğan Sözüer, Türkiye

Dr. Oktay Aydın, Türkiye

16.00-16.30

Panelistler

16.00-16.30

Dr. Aziz Sümer, Türkiye

Dr. Oktay Banlı, Türkiye

Dr. Mustafa Taşkın, Türkiye

Dr. Ali Uzunköy, Türkiye

Dr. Mahir Özmen, Türkiye

Avk. Gülden Göymen, Türkiye

4. OTURUM

GERİ KİLO ALIMINA YAKLAŞIM

Oturum Başkanları

Dyt. Esra Güneş, Türkiye
Dr. Özden Avcı, Türkiye

16.30-16.50

Bariatrik cerrahi sonrası açlığın geri dönüşü

Dyt. Gizem Köse, Türkiye

16.50-17.10

Kilo geri alımına diyetisyen yaklaşımı

Dyt. Nihal Zekiye Erdem, Türkiye

17.10-17.30

Bariatrik hastalarda medikal tedaviler (GLP-1 analogları ve diğerleri)

Dr. Aydoğan Aydoğdu, Türkiye

17.30-17.50

Bariatrik cerrahi sonrası madde alkol ve bağımlılığı

Dr. Arda Kazım Demirkan, Türkiye

17.50-18.00

Tartışma

7. OTURUM

SPESİFİK GRUPTA HASTA SEÇİMİ VE BARİATRİK CERRAHİ SONRASI REFLÜ

Oturum Başkanları

Dr. Yusuf Yağmur, Türkiye
Dr. Mehmet Mihmanlı
, Türkiye

09.00-09.20

Adölesan grupta hasta seçimi

Dr. Ferhat Çay, Türkiye

09.20-09.40

Geriatrik grupta hasta seçimi

Dr. Barış Gürcü, Türkiye

09.40-10.00

OAGB sonrası reflü: gerçek mi, efsane mi?

Dr. Mohamad Hayssam ElFawal, Lübnan

10.00-10.20

Sleeve gastrekomi sonrası reflü yönetimi

Dr. Halit Eren Taşkın, Türkiye

10.20-10.30

Tartışma

10.30-11.00

KAHVE MOLASI

8. OTURUM

BARİATRİK CERRAHİDE YENİ TEKNOLOJİLER

Oturum Başkanları

Dr. Mevlüt Pehlivan, Türkiye 

Dr. Emin Ersoy, Türkiye

11.00-11.20

Bariatrik cerrahide yapay zeka uygulamaları

Dr. Hasan Altun, Türkiye

11.20-11.40

Hasta uzaktan takip sistemleri ve sorunları

Dr. Abdullah Şişik, Türkiye

11.40-12.00

Ameliyat sonrası görüntülemelerde yeni teknolojiler

Dr. Melih Topçuoğlu, Türkiye

12.00-12.20

Bariatrik cerrahide robot kullanımı

Dr. Carlos Vaz, Portekiz

12.20-12.30

Tartışma

12.30-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

9. OTURUM

DİĞER (KARACİĞER, ÜROGENİTAL SİSTEM) 

Oturum Başkanları

Dr. Ozan Şen, Türkiye

Dr. Ahmet Ziya Balta, Türkiye

14.00-14.20

Hepatobilier ve pankreatik komplikasyonlar

Dr. Alpen Gümüşoğlu , Türkiye

14.20-14.40

Ürogential sistem komplikasyonları

Dr. Hasan Bakırtaş, Türkiye

14.40-15.00

Bariatrik cerrahinin kadın ürogenital sistemi üzerine etkisi

Dr. Recai Pabuçcu, Türkiye

15.00-15.20

Bariatrik cerrahi sonrası plastik cerrahi uygulamaları

Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, Türkiye

15.20-15.30

Tartışma

15.30-16.00

KAHVE MOLASI

10. OTURUM

BARİATRİK CERRAHİ SONRASI YOĞUN BAKIM

Oturum Başkanları

Dr. Mehmet Oral, Türkiye

Dr. Babek Tabandeh, Türkiye

16.00-16.20

Obezite cerrahisinde postoparatif ağrı tedavisi

Dr. Perihan Ekmekçi

16.20-16.40

Solunum sistemi komplikasyonları ve tedavi yaklaşımı

Dr. Ali Abbas Yılmaz, Türkiye

16.40-17.00

Tromboemboli ve portal ven trombozu

Dr. Suheyla Karadağ Erkoç, Türkiye

17.00-17.20

İntraabdominal infeksiyonlar ve Sepsis yönetimi

Dr. Helin Şahintürk, Türkiye

17.20-17.30

Tartışma

17.30-18.00

AKILCI İLAÇ SUNUMU VE KAPANIŞ

5. OTURUM

GÜNCEL KONULAR

Oturum Başkanları

Dyt. Nihan Çakır Biçer, Türkiye

Dr. Kinyas Kartal, Türkiye

09.00-09.20

Bariartrik cerrahi sonrası bireylerde kas kuvveti ve mobilizasyon

Dr. Azize Bingöl Diedhiou, Türkiye

09.20-09.40

Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası farklı diyet modellerinin etkisi

Dyt. Berna Gobeloğlu, Türkiye

09.40-10.00

Baraitrik cerrahi hastada lipödem yönetimi

Dyt. Aslıhan Elmas, Türkiye

10.00-10.20

Baraitrik cerrahi hastada lipödem yönetimi vaka sunumu

Dyt. Ezgi Akdağ, Türkiye

10.20-10.30

Tartışma

10.30-11.00

KAHVE MOLASI

6. OTURUM

VİDEO SUNUMLAR: BARİATRİK CERRAHİDE NADİR GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR

Oturum Başkanları

Dr. Halit Eren Taşkın, Türkiye

Dr. Ozan Şen, Türkiye

11.00-11.20

Per-operatif Trokar Girişine Bağlı Büyük Damar ve Organ Yaralanmaları

Dr. Ozan Şen, Türkiye

11.20-11.40

Non-anatomik Splenik Arterli Olguda Güvenli Sleeve Gastrektomi

Dr. Ferhat Çay, Türkiye

11.40-12.00

Multiple Operasyon Geçirmiş Hastalarda Laparoskopik Bariatrik Cerrahi

Dr. Muhammed Taha Demirpolat, Türkiye

12.00-12.20

Nissen Fundoplikasyonu Operasyonu sonrası Güvenli Sleeve Gastrektomi

Dr. Cihan Şahan, Türkiye

12.20-12.30

Tartışma

12.30-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

7. OTURUM

VİDEO SUNUMLAR: BARİATRİK CERRAHİDE NADİR GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR

Oturum Başkanları

Dr. Ali Durmuş, Türkiye

Dr. Burçin Batman, Türkiye

14.00-14.20

Bariatrik cerrahide nadir komplikasyonlar

Dr. Ali Durmuş, Türkiye

14.20-14.40

Ayarlanabilir mide bandı çıkarılması sonrası revizyonel cerrahi

Dr. Burçin Batman, Türkiye

14.40-15.00

Gastrogastrostomiler

Dr. Özgür Sevim, Türkiye

15.00-15.20

Sleeve gastrektomi sonrası torasik migasyon

Dr. Abdullah Şişik, Türkiye

15.20-15.30

Tartışma

15.30-16.00

KAHVE MOLASI

8. OTURUM

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları

Dr. Can Küçük, Türkiye

Dr.  Özgür Sevim, Türkiye

16.00-18.00

SS-01, Bariatrik cerrahinin postoperatif erken dönemde vücut kompozisyonu ve antropometrik ölçümler üzerine etkileri

Nazlı Sultan Şahin, Türkiye

SS-02, Bariatrik cerrahi ötiroid morbid obez hastalarda tiroid hormonlarında değişikliğe neden olur mu?

Rıfat Bozkuş, Türkiye

SS-04, Yapay zeka beklenen kilo kaybını öngörebilir: Sleeve Gastrektomi sonuçlarını tahmin etmek

Ozan Can Tatar, Türkiye

SS-09, Postoperatif CRP düzeylerinin sleeve gastrectomy ameliyatı geçiren hastalarda taburculuk kararı ve hastaneye yeniden başvurular üzerindeki önemi

Medeni Şermet, Türkiye

SS-10, Post Operatif bariatrik cerrahi hastalarında yeme davranışı ile yaşam kalitesinin incelenmesi

Gülben Uç, Türkiye

SS-11, Laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan hastalarda omentopeksinin post-operatif erken dönemde ağrı üzerine etkisi

Yalçın Burak Kara, Türkiye

SS-12, Morbid obez hastalarda R&Y Gastrik Bypass sonrası obstrüksiyon: Trokar yerinde herniasyon

Erdem Yılmaz, Türkiye

SS-14, Sleeve gastrektomi ameliyatları öncesi rutin endoskopi

Medeni Şermet, Türkiye

SS-19, Laparoskopik  sleeve gastrektomi uygulanan  200 Tip 2 Diyabetes Mellitus tanılı hastanın postoperatif takip verilerinin retrospektif analizi

Sezer Bulut, Türkiye

SS-21, 50 yaş üzeri  morbid obez hastalarda  sleeve gastrektomi sonrası kolesistektomi insidansı

Ömer Faruk Aydoğan, Türkiye

SS-22, Obezite revizyon ameliyatlarında remnant mideye yaklaşım

Hasan Vedat Ofluoğlu, Türkiye

SS-23, Bariatrik cerrahi sonrası uzun süreli hastanede kalma deneyimine yönelik bir anlatı araştırması

Nur Seda Bursalıoğlu, Türkiye

SS-27, Sleeve gastrektomide optik trokar ile ince bağırsak delinmesi

Ömer Faruk Aydoğan, Türkiye

SS-28, Laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçların cinsiyete göre analizi

Muhammed Taha Demirpolat, Türkiye

SS-31, Sleeve gastrectomy operasyonunda non anatomik splenik arter

Ferhat Çay, Türkiye

SS-35, Primer tek anostomozlu gastrik bypass ve revizyonel Roux-En-Y gastrik bypass uygulanmış hastalarda post – operatif dönemde hasta takiplerinin BAROS ile değerlendirilmesi

Yunus Yapalak, Türkiye

SS-36, Yutulabilir mide balonu kısa sürelli sonuçları kas ve yağ oranlarına etkileri

Alper Kurt, Türkiye

18.00-18.30

KAPANIŞ

16 Mayıs 2024, Perşembe

1. OTURUM

AMELİYAT ÖNCESİ

Oturum Başkanları

Dr. Sertaç Ata Güler, Türkiye

Dyt. Nihal Zekiye Erdem, Türkiye

09.00-09.20

Bariatrik cerrahi (Güncel prosedürler, teknikler, genel bakış, preoperatif değerlendirme)

Dr. Harun Karabacak, Türkiye

09.20-09.40

Kılavuzlar eşliğinde hasta hazırlama, preoperatif değerlendirme (Diyetisyen gözüyle)

Dyt. Kübra Çalışkan, Türkiye

09.40-10.00

Hasta hazırlama, preoperatif değerlendirme (Psikolog gözüyle)

Psk. Ceylan Şengül, Türkiye

10.00-10.20

Preoperatif diyet yaklaşımları

Dyt. Binnur Okan Bakır, Türkiye

10.20-10.30

Tartışma

10.30-11.00

KAHVE MOLASI

2. OTURUM

AMELİYAT SONRASI

Oturum Başkanları

Dr. Serhat Ocaklı, Türkiye

Dyt. Elvan Yılmaz Akyüz, Türkiye

11.30-11.50

ERAS protokolü çerçevesinde preop - postop erken dönem takip

Dyt. Asım Batuhan Fidan, Türkiye

11.50-12.10

Kılavuzlar eşliğinde postoperatif beslenme aşamaları

Dyt. Gözde Arıtıcı Çolak, Türkiye

12.10-12.30

Bariatrik cerrahi sonrası erken dönem takip

Hemşire Hilal Ocaklı, Türkiye

12.30-12.50

Kısa ve uzun dönem hasta takibinin önemi

Dyt. Nida Yıldız, Türkiye

12.50-13.00

Tartışma

13.00-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

3. OTURUM

AMELİYAT TEKNİKLERİN BESLENME FİZYOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Oturum Başkanları

Dr. Ali Uzunköy, Türkiye

Dyt. Binnur Okan Bakır, Türkiye

14.00-14.20

Makro besin metabolizmasındaki değişiklikler

Dyt. Ümran Yılmaz Özdemir, Türkiye

14.20-14.40

Mikro besinlerin önemi ve takip

Dyt. Olcay Barış, Türkiye

14.40-15.00

Hormonlar üzerindeki değişiklikler

Dyt. Aygün Kuyumcu, Türkiye

15.00-15.20

Bariatrik cerrahi sonrası erken dönem komplikasyonlar

Dyt. Banu Süzen, Türkiye

15.20-15.30

Tartışma

15.30-16.00

KAHVE MOLASI

4. OTURUM

CERRAHİ SONRASI DEĞİŞİKLİKLER

Oturum Başkanları

Dyt. Gamze Akbulut, Türkiye

Dr. Ferhat Çay, Türkiye

16.00-16.20

İlaç metabolizmasındaki değişiklikler (Akılcı İlaç Yönetimi)

Dyt. Atilla Karaalp, Türkiye

16.20-16.40

Bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler

Dr. Murat Baş, Türkiye

16.40-17.10

Bariatrik cerrahi sonrası tat ve koku değişiklikleri

Dyt. Büşra Ceylan, Türkiye

17.10-17.30

Bariatrik cerrahi sonrası gelişen komplikasyonlarda TPN yönetimi

Dyt. Elvan Yılmaz Akyüz, Türkiye

17.30-17.50

Tartışma